Cäcilienkonzert Stadtkapelle Perg 23.11.2013

Cäcilienkonzert (17)Cäcilienkonzert (77)Cäcilienkonzert (62)

Konzertbesucher

Cäcilienkonzert (2)Cäcilienkonzert (3)Cäcilienkonzert (4)Cäcilienkonzert (5)Cäcilienkonzert (8)Cäcilienkonzert (9)Cäcilienkonzert (6)Cäcilienkonzert (7)Cäcilienkonzert (24)Cäcilienkonzert (25)

Jugendorchester Perg/Pergkirchen “PSP Youngstars”

Cäcilienkonzert (10)Cäcilienkonzert (11)Cäcilienkonzert (12)Cäcilienkonzert (13)Cäcilienkonzert (14)Cäcilienkonzert (15)Cäcilienkonzert (16)Cäcilienkonzert (17)Cäcilienkonzert (18)Cäcilienkonzert (19)Cäcilienkonzert (20)Cäcilienkonzert (21)Cäcilienkonzert (22)

Ehrungen

Cäcilienkonzert (23)Cäcilienkonzert (26)Cäcilienkonzert (27)Cäcilienkonzert (28)Cäcilienkonzert (29)Cäcilienkonzert (30)Cäcilienkonzert (31)Cäcilienkonzert (32)Cäcilienkonzert (33)Cäcilienkonzert (34)Cäcilienkonzert (35)Cäcilienkonzert (36)Cäcilienkonzert (37)Cäcilienkonzert (38)Cäcilienkonzert (39)Cäcilienkonzert (40)Cäcilienkonzert (41)Cäcilienkonzert (42)Cäcilienkonzert (43)Cäcilienkonzert (44)Cäcilienkonzert (45)Cäcilienkonzert (46)Cäcilienkonzert (47)Cäcilienkonzert (48)Cäcilienkonzert (49)Cäcilienkonzert (50)Cäcilienkonzert (51)Cäcilienkonzert (52)Cäcilienkonzert (53)Cäcilienkonzert (54)Cäcilienkonzert (55)Cäcilienkonzert (56)Cäcilienkonzert (57)Cäcilienkonzert (58)

Stadtkapelle Perg unter der Leitung von Thomas Asanger

Cäcilienkonzert (59)Cäcilienkonzert (61)Cäcilienkonzert (63)Cäcilienkonzert (64)Cäcilienkonzert (65)Cäcilienkonzert (66)Cäcilienkonzert (67)Cäcilienkonzert (68)Cäcilienkonzert (69)Cäcilienkonzert (70)Cäcilienkonzert (71)Cäcilienkonzert (72)Cäcilienkonzert (73)Cäcilienkonzert (74)Cäcilienkonzert (75)Cäcilienkonzert (76)Cäcilienkonzert (77)Cäcilienkonzert (78)Cäcilienkonzert (79)Cäcilienkonzert (80)Cäcilienkonzert (81)Cäcilienkonzert (82)Cäcilienkonzert (83)Cäcilienkonzert (84)Cäcilienkonzert (85)Cäcilienkonzert (86)Cäcilienkonzert (87)Cäcilienkonzert (88)Cäcilienkonzert (89)Cäcilienkonzert (60)

© Fotos: Albert Kern